Preskočit na obsah

Vodná ťažba štrkopieskov Vysoká pri Morave III

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie