Preskočit na obsah

Vitality Rezort - Štôla

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba podzemných parkovacích garáží, 5 apartmánových blokov a ostatných stavebných objektov.
 • Dotknutá obec: Štôla (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Eureal s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35849924
 • Povoľujúci orgán: Stavebný úrad obce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.10.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Róbert Fejko
  Text zámeru
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  06.10.2022
  Prerušenie/zastavenie konania
  04.04.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.03.2023