Preskočit na obsah

Vinárstvo S

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie súboru objektov vinárstva, ktoré v sebe združujú komplexnú prevádzku výroby (zber, lisovanie, fľaškovanie) až po samotnú degustáciu a prezentáciu vinárskych výrobkov, vrátane možnosti krátkodobého ubytovania, expozičných priestorov a vyhliadky.
 • Dotknutá obec: Strekov (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Zámky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Podzámska 25, 94001 Nové Zámky
 • Navrhovateľ: STON a.s., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36381527
 • Povoľujúci orgán: Obec Strekov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  10.08.2018
  Spracovateľ zámeru Ing. Brigita Krakovská
  Text zámeru
  10.08.2018
  10.08.2018
  10.08.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  08.11.2018