Preskočit na obsah

Vinárstvo KPS, Kráľová pri Senci

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti „Vinárstvo KPS, Kráľová pri Senci“ je vybudovanie viacúčelového zariadenia rodinného chrakteru prístupného verejnosti, ktorého súčasťou bude reinterpretácia pôvodných dedinských statkov, vinárstvo rodinného charakteru, rozšírenie služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce. Obnova pôvodného architektonického dedičstva s doplnením o potrebné funkcie pre výrobu vína dáva predpoklad udržateľnosti do budúcnosti.
 • Dotknutá obec: Kráľová pri Senci (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senec
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Navrhovateľ: AUSTRIA BETON WERK s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35771895
 • Povoľujúci orgán: Obec Kráľová pri SEnci
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.12.2022
  Text zámeru
  06.12.2022