Vinárstvo, k.ú. Lošonec

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba vinárstva malej veľkosti v nižšie definovanej lokalite, a tým obnovenie a rozvíjanie vinohradníctva a vinárstva, na miestach kde sa v minulosti osvedčilo a realizovalo. Navrhovaná činnosť sleduje agroturistický rozvoj a skvalitnenie využitia územia (obnova viníc).
 • Dotknutá obec: Lošonec (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Vinohradníctvo a Vinárstvo Jurovčík, s.r.o., 919 04 Lošonec 273
 • IČO Navrhovateľa: 46933468
 • Povoľujúci orgán: spoločný obecný úrad Lošonec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.10.2015
  Spracovateľ zámeru Mgr. Michal Jurovčík
  Text zámeru
  23.10.2015
  26.10.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  17.12.2015

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  14.01.2016