Viladomy M. M. Hodžu - Zvolen

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Podnet na posudzovanie projektu Viladomy M. M. Hodžu - Zvolen.
 • Dotknutá obec: Okres Zvolen (okres: Zvolen)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TYRION s.r.o., Janka Kráľa 5, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 51 181 126
 • Povoľujúci orgán: Mesto Zvolen, Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal JUDr. Ing. Eduard Jenčo, MBA.
  Text podnetu
  28.06.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  16.06.2020