Vieska nad Žitavou - protipovodňová ochrana obce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia protipovodňových opatrení na zabezpečenie protipovodňovej ochrany obce Vieska nad Žitavou
 • Dotknutá obec: Vieska nad Žitavou, Tesárske Mlyňany (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: OkÚ Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: Obec Vieska nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, OkÚ Zlaté Moravce - OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.08.2019
  Spracovateľ zámeru Hycoprojekt a.s.
  Text zámeru
  15.08.2019
  15.08.2019
  15.08.2019
  15.08.2019
  15.08.2019
  15.08.2019
  15.08.2019
  15.08.2019