Preskočit na obsah

Viacúčelový objekt Bratislava - Astrová ulica

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavná funkcia je určená na bývanie. Plochy v parteri sú určené na občiansku vybavenosť. V suteréne sú dve úrovne parkovacích garáží.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Partner-Projekt spol. s r.o., Čajakova 13, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00699365
 • Povoľujúci orgán: OU Bratislava I, OU Bratislava II
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviroplán
  Právoplatné rozhodnutie