Preskočit na obsah

Veterný park Rohov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR.
 • Dotknutá obec: Oreské, Sekule, Lopašov, Častkov, Rohov (okresy: Skalica, Senica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: WSB Invest j. s. a., Šustekova 49, 851 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51225999
 • Povoľujúci orgán: Spoločný obecný úrad Mesto Senica, stavebný úrad, Štefánikova 1408/5690501 Senica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.12.2020
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  07.12.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  18.03.2021