Preskočit na obsah

Veterný park Popudinské Močidľany - Radošovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR.
 • Dotknutá obec: Dubovce, Popudinské Močidľany, Mokrý Háj, Prietržka, Radošovce (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: WSB Invest j. s. a., Šustekova 49, 851 04, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51225999
 • Povoľujúci orgán: Popudinské Močidľany, Obecný úrad Popudinské Močidľany 56, 908 61
  Radošovce, Obecný úrad Radošovce, 908 63 Radošovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.11.2020
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s. r. o.
  Text zámeru
  03.12.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  24.03.2021
  03.05.2021