Veterný park Poľana a veterný park Babínska hoľa

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využitie potenciálu vetra na výrobu elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Oravský Podzámok, Babín, Sedliacka Dubová, Hruštín, Dlhá nad Oravou (okresy: Dolný Kubín, Námestovo)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SWWE a.s., Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35730421
 • Povoľujúci orgán: OÚ Babín
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.