Preskočit na obsah

Veterný park Podhájska

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) reaktormi vrátane ich vžarovania a likvidácie
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je vybudovanie veterného parku severozápadne od obce Podhájska.
 • Dotknutá obec: Vlkas, Radava, Trávnica, Podhájska, Hul (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Wind Energie s.r.o., ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
 • IČO Navrhovateľa: 36626601
 • Povoľujúci orgán: OÚPodhájska, Radava, Vlkas, Hul
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení ENVIGEO a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text správy o hodnotení
  06.10.2006
  06.10.2006
  06.10.2006
  09.01.2007

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  30.03.2007