Preskočit na obsah

Veterný park Horná Kráľová – Hájske

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie