Preskočit na obsah

Veterný park Drahovce

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového veterného parku, ktorý bude slúžiť na výrobu elektrickej energie a jej vyvodenie do verejnej elektrizačnej sústavy.
 • Dotknutá obec: Drahovce (okres: Piešťany)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 • IČO Navrhovateľa: 35815256
 • Povoľujúci orgán: Obec Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.03.2023
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s .r o.
  Text zámeru
  02.03.2023
  02.03.2023

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.11.2023