Preskočit na obsah

Veterný park Dedina Mládeže

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie