Preskočit na obsah

Veterný park Báb

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR
 • Dotknutá obec: Rumanová, Báb (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Envis, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35977442
 • Povoľujúci orgán: Obec Báb, Obecný úrad Báb 465, 951 34 Báb
  Obec Rumanová, Obecný úrad Rumanová 1, 951 37 Rumanová
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  04.03.2022
  Spracovateľ zámeru Envis, s. r. o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  04.03.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  27.10.2022