Preskočit na obsah

Veterné elektrárne Rohov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Využite potenciálu vetra v dotknutej lokalite pre výrobu elektrickej energie
 • Dotknutá obec: Oreské, Častkov, Lopašov, Smrdáky, Rybky, Rohov (okresy: Skalica, Senica)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOWEB s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava; WKS Energia I s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52921743
 • Povoľujúci orgán: Spoločný obecný úrad, Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.09.2021
  Spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, s. r. o., Eisnerova 58/A 841 07 Bratislava
  Text zámeru
  17.09.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  02.05.2022