Preskočit na obsah

Veľký Horeš - Streda nad Bodrogom, RK koľ. č. 1, 2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena činnosti rieši rekonštrukciu dvojkoľajnej trate o dĺžke 10,382 km, ktorá bude pozostávať z výmeny železničného zvršku a zriadenia sanačných vrstiev vo vybraných úsekoch trate z dôvodu dosiahnutia odstránenia obmedzení traťových rýchlostí.
 • Dotknutá obec: Strážne, Somotor, Streda nad Bodrogom, Veľký Horeš (okres: Trebišov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trebišov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Námestie mieru 804/1 , 07501 Trebišov
 • Navrhovateľ: EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice v zastúpení Železníc Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501
 • IČO Navrhovateľa: 45432694
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  20.04.2021
  Text oznámenia o zmene
  20.04.2021
  20.04.2021