Preskočit na obsah

Valcovne Rožňava

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 3.3 Primárna výroba a spracovanie surového železa, liatiny a ocele vrátane valcovní a ostatných spracovateľských zariadení (zlievárne, kováčske dielne atď.)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovaním závodu na produkciu betonárskej ocele v objektoch bývalej strojárenskej prevádzky, zabezpečiť pre slovenské stavebníctvo doposiaľ dovážanú betonársku hrebienkovú oceľ.
 • Dotknutá obec: Rožňava (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: Valcovne Rožňava a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 03619423
 • Povoľujúci orgán: OÚ Rožňava, odbor tvorby a ochrany ŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ART Inžiniering, spol. s r.o., Rožňava
  Právoplatné rozhodnutie