Vaillant III - rozšírenie výrobného areálu Trenčianske Stankovce

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozšírenie výrobných a skladovacích plôch existujúceho výrobného areálu zameraného na výrobu a montáž rôznych modulov a komponentov do plynových kotlov.
 • Dotknutá obec: Trenčianske Stankovce (okres: Trenčín)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Navrhovateľ: Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35895772
 • Povoľujúci orgán: Obec Trenčianske Stankovce
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.