Preskočit na obsah

Územný plán zóny Ružomberok - Hrabovo

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Územný plán zóny Ružomberok - Hrabovo bude v súlade s požiadavkami záväznej časti Územného plánu mesta Ružomberok podrobnejšie riešiť územie Strediska rekreácie a turizmu Hrabovo, vymedzené v platnom Územnom pláne mesta Ružomberok ako plochy rekreácie s označením R1 a R2. Riešené územie tvoria plochy rekreácie nachádzajúce sa medzi hrádzou vodnej nádrže Hrabovo a lyžiarskou zjazdovkou a plochy s prevahou individuálnej chatovej rekreácie pri obslužnej komunikácii, vedenej z Hrabova na Kalváriu.
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ružomberok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A. Hlinku 74, 03401 Ružomberok
 • Obstarávateľ: Mesto Ružomberok
 • IČO Obstarávateľa: 00315737
 • Schvaľujúci orgán: Mesto Ružomberok - zastupiteľstvo
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  22.03.2023
  Oznámenie
  22.03.2023
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  17.04.2023