Preskočit na obsah

Územný plán zóny Prievoz - západ

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obstaranie ÚPN Z Prievoz - západ sleduje vytvorenie nástroja pre reguláciu predmetného prevažne stabilizovaného územia na zonálnej úrovni stanovením podrobných zásad a regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia územia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
 • IČO Obstarávateľa: 00603155
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.03.2023
  Oznámenie
  15.03.2023