Preskočit na obsah

Územný plán zóny Líščie nivy - Palkovičova, mestská časť Bratislava-Ružinov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obstaranie ÚPN Z Líščie nivy - Palkovičova sleduje vytvorenie nástroja pre reguláciu predmetného stabilizovaného územia na zonálnej úrovni stanovením podrobných zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia územia.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov
 • IČO Obstarávateľa: 00603155
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  28.03.2023
  Oznámenie
  28.03.2023