Územný plán zóny Košice, obytná zóna Na hore - Stará Sečovská cesta

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Dosiahnutie spoločenskej dohody o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy a verejné dopravné a technické vybavenie územia, v súlade so záväznou časťou ÚPN HSA Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
 • Dotknutá obec: Košice - Dargovských hrdinov (okres: Košice III)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11
 • IČO Obstarávateľa: 00691135
 • Schvaľujúci orgán: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  19.04.2018
  Oznámenie
  19.04.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  06.07.2018