Územný plán zóny "Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I"

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spoločenská dohoda o priestorovom usporiadaní a funkčnom využití pozemkov pre rodinné domy, občianske vybavenie a verejné dopravné a technické vybavenie.
 • Dotknutá obec: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: OkÚ Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Obstarávateľ: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 • IČO Obstarávateľa: 00691135
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.05.2018
  Oznámenie
  02.05.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  26.06.2018