Preskočit na obsah

Územný plán zóny Bystrá, Zmeny a doplnky č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Návrh ZaD č. 1 je v zásadných koncepčných otázkach v súlade so zadávacím dokumentom „Územný plán veľkého územného celku Nízke Tatry, územno-hospodárske zásady“ z júna 1979. Hlavné ciele "ÚPN zóny Bystrá, Zmeny a doplnky č. 1" je doplnenie funkčných plôch zmiešaného a rekreačného územia. Predmetom riešenia ZaD č. 1 je vymedzenie plôch: Z1/1 Občianska vybavenosť „Centrum služieb“ Z1/2 Bývanie –bytové domy Z1/3 Rekreačné bývanie -rekreačné domy Z1/4 Rekreačné bývanie -rekreačné domy Z1/5 Rekreačné bývanie -apartmánové domy Z1/6 Rekreačné bývanie -apartmánové domy Z1/7 Občianska vybavenosť –obchod služby Z1/8 Občianska vybavenosť –obchod, služby, ubytovanie Z1/9 Rekreačné bývanie -rekreačné domy
 • Dotknutá obec: Bystrá, Valaská, Mýto pod Ďumbierom (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Brezno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. M. R. Štefán. 40, 97701 Brezno
 • Obstarávateľ: Marián Alberty, starosta obce Bystrá, Bystrá 61, 977 05 Bystrá
 • IČO Obstarávateľa: 00647853
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  09.06.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  05.04.2023
  Text strategického dokumentu
  09.06.2022

  Iný dôvod ukončenia

  Iný dôvod ukončenia
  08.06.2023