Preskočit na obsah

Územný plán regiónu Žilinského kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je naplnenie úloh územného plánovania v zmysle § 1 stavebného zákona, t.j. komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie jeho zásad, návrh vecnej a časovej koordinácie (vypracovanie nového územného plánu). V súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 • Dotknutá obec: Žilinský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
 • IČO Obstarávateľa: 37808427
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.04.2021
  Oznámenie
  06.04.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  27.05.2021
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  27.05.2021