Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č.1

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmeny a doplnky majú prehodnotiť regulačné zásady a opatrenia v príslušných častiach ÚPN-RNK. Aktualizácia platného územnoplánovacieho dokumentu regiónu, ktorá zohľadňuje nové regionálne a nadregionálne koncepcie a javy ovplyvňujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Nitrianskeho kraja resp. jeho častí.
 • Dotknutá obec: Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37861298
 • Schvaľujúci orgán: Nitriansky samosprávny kraj
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.01.2015
  Oznámenie
  14.01.2015
  14.01.2015
  14.01.2015
  14.01.2015
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  25.03.2015