Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia PSK v súlade s princípmi trvalo udržateľného života.
 • Dotknutá obec: Prešovský Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa: 37870475
 • Schvaľujúci orgán: Zastupiteľstvo PSK
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.