Uzemný plán obce Žikava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Optimalizácia dopravy a inžinierske siete technického vybavenia, určenie limitov využitia územia a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia
 • Dotknutá obec: Hosťovce, Lovce, Veľký Klíž, Zlatno, Žikava, Topoľčianky (okresy: Zlaté Moravce, Partizánske)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Obstarávateľ: Obec Žikava
 • IČO Obstarávateľa: 00308692
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  02.08.2019
  Oznámenie
  02.08.2019
  02.08.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.09.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  11.09.2019