Preskočit na obsah

Územný plán obce Vydrany – Zmeny a doplnky č. 4

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Rozvojové plochy „Zmien a doplnkov č. 4“ vytvárajú podmienky pre bývanie v RD a preto umožnia nárast počtu b. j. a trvalo bývajúcich obyvateľov (odhadujeme cca 100 b. j.). Vytvárajú podmienky pre šport, telovýchovu, občiansku vybavenosť a hospodársku usadlosť, preto umožnia nárast počtu pracovných príležitostí (odhadujeme cca 20 pracovných miest).
 • Dotknutá obec: Vydrany (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Vydrany
 • IČO Obstarávateľa: 00228788
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.09.2022
  Oznámenie
  14.09.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  29.11.2022
  Text strategického dokumentu
  14.09.2022