Územný plán obce Vieska nad Žitavou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vypracovanie novej koncepcie územného rozvoja obce v súlade aktuálnymi územno-rozvojovými požiadavkami
 • Dotknutá obec: Vieska nad Žitavou, Malé Vozokany, Červený Hrádok, Beladice, Slepčany, Tesárske Mlyňany (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Zlaté Moravce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Obstarávateľ: Obec Vieska nad Žitavou
 • IČO Obstarávateľa: 00308617
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  15.07.2019
  Oznámenie
  15.07.2019
  15.07.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  12.08.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  12.08.2019