Preskočit na obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VIESKA

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom pripravovaného Územného plánu obce Vieska bude v zmysle ustanovení § 1 stavebného zákona komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území. Návrhové obdobie územnoplánovacej dokumentácie stanovujeme rámcovo do roku 2040.
 • Dotknutá obec: Vieska (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Vieska
 • IČO Obstarávateľa: 00655481
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  14.03.2022
  Oznámenie
  14.03.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  18.05.2022
  Text strategického dokumentu
  14.03.2022
  14.03.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  15.07.2022

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  21.07.2022
  Text strategického dokumentu
  21.07.2022
  Text správy o hodnotení
  21.07.2022
  Verejné prerokovanie Obecný úrad Vieska 08.08.2022 o 13:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  29.11.2022