Územný plán Obce Veľký Lapáš - zmeny a doplnky č. 3

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: schválenie strategického dokumentu o funkčnom využití územia - Obec Veľký Lapáš
 • Dotknutá obec: Babindol, Veľký Lapáš, Malý Lapáš, Golianovo, Dolné Obdokovce, Čechynce (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Obec Veľký Lapáš, Obecný úrad, 951 04 Veľký Lapáš
 • IČO Obstarávateľa: 00308145
 • Schvaľujúci orgán: OU NR, obec Velky Lapas
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.