Územný plán obce (ÚPN – O ) Varín, návrh

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: ? zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej koordinácie stavebnotechnických, priestorových a územných aktivít na území obce,
 • Dotknutá obec: Varín (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: OkÚ Žilina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Obstarávateľ: Obec Varín, Námestie sv. Floriána č.1, 013 03 Varín
 • IČO Obstarávateľa: 321711
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  03.10.2016
  Oznámenie
  03.10.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  15.03.2017
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  15.03.2017

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení Ing.arch.Vladimír Barčiak, Gerlachovská 9, 010 08 Žilina