Preskočit na obsah

Územný plán obce (ÚPN – O ) Gbeľany, návrh

  • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie