Preskočit na obsah

Územný plán obce Unín

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: II.2.4.2 územné plány obcí do 2 000 obyvateľov, ktoré sú obcami, na ktorých území sa nachádza navrhované vtáčie územie, územie európskeho významu alebo
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie