Preskočit na obsah

Územný plán obce Toporec – Zmeny a doplnky č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Toporec sú zmeny funkčného využitia plôch v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce oproti pôvodnému ÚPN – O Toporec (spracovaný v roku 2015). Požiadavky na zmeny pôvodného územného plánu boli formulované Obecným zastupiteľstvom obce Toporec, uznesenie č. 17/2020 a uznesenie č.2/2021.
 • Dotknutá obec: Toporec, Holumnica, Veľká Lesná, Vojňany, Podolínec, Podhorany (okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Toporec, Námestie sv. Michala 76/2, 059 95 Toporec
 • IČO Obstarávateľa: 00326631
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Toporec
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  30.09.2021
  Oznámenie
  30.09.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.06.2023
  Text strategického dokumentu
  30.09.2021