Územný plán obce Štiavnik

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: ÚPN stanoví zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia , prípustné, obmedzené a zakázané využívanie plôch .
 • Dotknutá obec: Slovenská republika (okres: )
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bytča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Zámok 104, 01401 Bytča
 • Obstarávateľ: Obec Štiavnik, Obecný úrad č.1350, 013 55 Štiavnik
 • IČO Obstarávateľa: 00321672
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  03.04.2020
  03.04.2020
  03.04.2020