Územný plán obce Stará Lesná – zmeny a doplnky č. 23

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zosúladenie navrhovaných zmien funkčného využitia územia v k. ú. Stará Lesná s komplexným riešením priestorového a funkčného využitia územia a ich premietnutie do záväznej časti schváleného územného plánu obce.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry, Stará Lesná, Mlynica, Veľká Lomnica (okresy: Poprad, Kežmarok)
 • Príslušný orgán: OkÚ Kežmarok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Huncovská 1, 06001 Kežmarok
 • Obstarávateľ: Obec Stará Lesná
 • IČO Obstarávateľa: 00326577
 • Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo Stará Lesná
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.07.2018
  Oznámenie
  11.07.2018
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.10.2018
  Text strategického dokumentu
  11.07.2018
  11.07.2018