Preskočit na obsah

Územný plán Obce Rumanová - zmeny a doplnky č. 1

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: cieľom pripravovaného Územného plánu bude v zmysle ustanovení § 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v rozsahu katastrálneho územia obce Rumanová, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia činností v území.
 • Dotknutá obec: Sasinkovo, Zemianske Sady, Báb, Pusté Sady, Rišňovce, Veľké Zálužie (okresy: Hlohovec, Galanta, Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ: Obec Rumanová, obecný úrad, 951 37 Rumanová
 • IČO Obstarávateľa: 00308412
 • Schvaľujúci orgán: obec Rumanova, OU NR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  06.09.2022
  Oznámenie
  06.09.2022
  06.09.2022
  06.09.2022
  06.09.2022
  06.09.2022
  06.09.2022
  06.09.2022
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  30.09.2022