Územný plán obce Rudinka

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: zabezpečenie územných a technických podmienok pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia v návrhovom období
 • Dotknutá obec: Rudina, Rudinka, Žilina, Divina, Kysucké Nové Mesto (okresy: Kysucké Nové Mesto, Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Obstarávateľ: Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina
 • IČO Obstarávateľa: 00314269
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  23.07.2019
  Oznámenie
  23.07.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.09.2019
  Informácia o rozsahu hodnotenia
  11.09.2019
  11.09.2019