Preskočit na obsah

Územný plán obce Rozhanovce - zmeny a doplnky 08

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu 6. lokalít.
 • Dotknutá obec: Trsťany, Čižatice, Hrašovík, Rozhanovce, Košické Oľšany, Chrastné, Beniakovce, Vajkovce (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice - okolie
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hroncova 13, 041 70 Košice
 • Obstarávateľ: Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
 • IČO Obstarávateľa: 00324655
 • Schvaľujúci orgán: Obec Rozhanovce, zastúpená starostom, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  04.10.2017
  Oznámenie
  04.10.2017
  04.10.2017
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  10.11.2017