Územný plán obce Ptičie a miestnej časti Podskalka

  • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: §35

Základne informácie

  • Účel akcie: Územný plán obce Ptičie a miestnej časti Podskalka
  • Dotknutá obec: Ptičie (okres: Humenné)
  • Navrhovateľ: Obecný úad v Ptíčom
  • IČO Navrhovateľa:
  • Povoľujúci orgán:
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.