Územný plán obce Prietržka - Zmeny a doplnky č. 2

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom riešenia je vyhovieť novým nárokom na rozvoj územia a zhodnotiť pozemky vo vlastníctve obce vo výhodnej polohe pre obytnú zónu.
 • Dotknutá obec: Prietržka (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Obstarávateľ: Obec Prietržka, Prietržka 57, 908 49
 • IČO Obstarávateľa: 00309877
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  05.09.2019
  Oznámenie
  05.09.2019
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  07.10.2019
  Text strategického dokumentu
  05.09.2019
  05.09.2019