Územný plán obce Plavecký Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 4

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom je dosiahnutie zmeny územného plánu obce Plavecký Štvrtok v k.ú. Plavecký Štvrtok podľa požiadaviek vlastníkov pozemkov na zmenu funkčného využitia plôch v rámci územného plánu a doplnenie záväzných častí Územného plánu obce Plavecký Štvrtok.
 • Dotknutá obec: Plavecký Štvrtok (okres: Malacky)
 • Príslušný orgán: OkÚ Malacky
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Obstarávateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Obecný úrad, 900 68 Plavecký Štvrtok 172
 • IČO Obstarávateľa: 305049
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  11.01.2019
  Oznámenie
  11.01.2019