X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Územný plán obce Petrovany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Funkčné a priestorové usporiadanie obce.
 • Dotknutá obec: Petrovany (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: obec Petrovany, Obecný úrad Petrovany, 082 53 Petrovany
 • IČO Obstarávateľa: 00327603
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  07.05.2020
  Oznámenie
  07.05.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  26.11.2020