Územný plán obce Nedožery - Brezany

  • Zákon: 24/2006 Z.z. časť SEA
  • Oblasť: II.2.3 územné plány obcí (nad 2 000 obyvateľov)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie