Preskočit na obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MAD

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným dôvodom pre spracovanie územného plánu je potreba právne záväzného dokumentu s jednoznačne stanovenými regulatívmi pre stavebné aktivity a využívanie prírodných zdrojov.
 • Dotknutá obec: Mad (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Obstarávateľ: Obec Mad
 • IČO Obstarávateľa: 00800201
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  18.01.2021
  Oznámenie
  18.01.2021
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  08.04.2021
  Text strategického dokumentu
  18.01.2021
  18.01.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia
  11.06.2021

  Správa o hodnotení

  Text strategického dokumentu
  15.08.2022
  Text správy o hodnotení
  15.08.2022
  Verejné prerokovanie obecný úrad Mad 02.09.2022 o 13:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko
  15.02.2023