Preskočit na obsah

Územný plán obce Lovča

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je vytvoriť taký dokument, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre komplexné rozhodovanie o smerovaní rozvoja na území obce,vytvoriť koncepciu rozvoja vo všetkých jej funkčných zložkách, pre stanovenie optimálnych podmienok pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce s cieľom zabezpečiť podporu a rozvoj obce a stanoviť limity a regulatívy urbanistickej koncepcie a optimálneho usporiadania priestorovej štruktúry obce a jej katastrálneho územia a následne stanoviť postupnosť realizácie a prioritu výstavby verejnoprospešných stavieb.
 • Dotknutá obec: Lovča (okres: Žiar nad Hronom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žiar nad Hronom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar n./Hronom
 • Obstarávateľ: Obec Lovča
 • IČO Obstarávateľa: 00320820
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  08.10.2021
  Oznámenie
  08.10.2021